1. FC Košice

31256619
1. FC Košice
Alejová 2,  040 01 Košice - Juh
Košice IV
02.05.2002
Záujmové združenie právnických osôb
Činnosti ostatných členských organizácií
Činnosti ostatných členských organizácí i. n.
Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam
Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

Pridanie/Úprava informácií

Máte možnosť kontaktné informácie a ďalšie informácie o firme.